สัตวบาล (สัตว์น้ำ): ปลานิล, ปลาดุก, ปลากระพง

สัตวบาล (สัตว์น้ำ): ปลานิล, ปลาดุก, ปลากระพง

สัตวบาล (สัตว์น้ำ): ปลานิล, ปลาดุก, ปลากระพง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล plaupat@gmail.com

Loading

สัตวบาล

ขอบเขตความรับผิดชอบ

-ดูแลและอนุบาลลูกปลานิลให้เติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน

-บริหารจัดการแผนกปลาในเชิงอุตสาหกรรม

-ดูแลจัดการบ่อปลาให้โตและพร้อมผลิตเป็นรุ่น

คุณสมบัติ

-จบด้านสัตวศาสตร์ สาขา ประมง

-มีประสบการณ์การเลี้ยงปลานิลหรือปลาดุกในเชิงอุตสาหกรรม

-มีทัศนคติในการทำงานที่ดี เช่น ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้

ค่าตอบแทนรายเดือน

-เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท [12,000 – 15,000]

-ที่พัก รวมค่าไฟและค่าน้ำ

-โบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี

-ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน หยุด 1 วัน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล plaupat@gmail.com

PPP Farm

จำหน่ายวัวเนื้อ แพะเนื้อ ปลา หญ้าหมัก หญ้าสด ปุ๋ยหมัก

Xrystalent
โพสต์โดย
Xrystalent