สัตวบาล (วัว/แพะ)

สัตวบาล (วัว/แพะ)

สัตวบาล (วัว/แพะ)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล plaupat@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
สัตวบาล

คุณสมบัติ

-จบสัตวศาสตร์ สาขา เกี่ยวกับ วัวหรือแพะ

-มีความรู้ในการเลี้ยงวัวเนื้อ

-ไม่จำกัดเพศ อายุ และศาสนา

-ถ้ามีประสบการณ์การเลี้ยงวัวเนื้อมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ลักษณะของงาน

-อภิบาลวัวเนื้อ/แพะ เช่น ป้อนหญ้า/อาหาร ตรวจสุขภาพ ทำคลอด

-ดูแลจัดการฟาร์มวัว/แพะ

-จัดการตารางวัคซีน ถ่ายพยาธิ

-ดูแลแปลงหญ้า เช่น รดน้ำ(มีระบบรดน้ำกึ่งอัตโนมัติ) ใส่ปุ๋ย

-ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ มีวันหยุดเพิ่มพิเศษ 1 วัน/เดือน

 

เกี่ยวกับฟาร์ม

-ตำแหน่ง: ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

-รูปแบบฟาร์ม:

+ฟาร์มวัวเนื้อ/แพะขนาดใหญ่แบบโมเดิร์น(ใช้เทคโนโลยีและการจัดการแบบต่างประเทศ)

+ฟาร์มหญ้าขนาดใหญ่(100+ ไร่) มีระบบรดน้ำกึ่งอัตโนมัติ มีรถตัดหญ้า

 

สวัสดิการ

-เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์ (ขั้นต่ำ 12,000)

-มีที่พักให้ ฟรีน้ำและไฟฟ้า

-งานไม่หนัก มีเครื่องทุนแรง เช่น รถตัดหญ้า ระบบรดน้ำ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล plaupat@gmail.com

PPP Farm

อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น จำหน่ายวัวเนื้อ หญ้าหมัก หญ้าสด ปุ๋ยหมัก

Xrystalent
โพสต์โดย
Xrystalent