Product Manager / ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

Product Manager / ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

Product Manager / ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nattwph.s@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสรา้งบริษัท บาท / ปี

Product Manager / ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

รายละเอียดงาน
-คิดกลยุทธ์ทางการตลาด ในการสร้างแบรนด์ใหม่ พัฒนาสินค้า วางคอนเซปท์ สร้างภาพลักษณ์ของสินค้า และวางแผนการใช้สื่อเพื่อให้สินค้าติดตลาด และกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าที่วางไว้
– วางแผนงานด้านการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลการดำเนินการตามแผนการตลาดที่รับผิดชอบ
– วิเคราะห์ยอดขายและสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของบริษัท เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงแผนการตลาด
– หาช่องทางในการนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดและวางแนการขาย เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้บริษัทฯ
– สร้าง Brand และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
– บริหารการตลาดทุกๆ ด้าน จากผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งปัจจุบันและผลิตภัณฑ์ในอนาคต
– ส่งเสริมการขาย การจัดจำหน่าย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สู่ตลาด
– กำกับดูแลและสนับสนุนทีมงานให้สามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ

คุณสมบัติ
– เพศ ชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา จบปริญาตรี-โท สาขาการตลาด,หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านสินค้าบริโภคมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีทักษะทางด้านการบริหารงานและวิเคราะห์ทางการตลาด

ส่งresume มาได้ที่ [email protected]

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nattwph.s@gmail.com

PARKSON AND CO.

ขอนแก่น

Nattawipha Saetia
โพสต์โดย
Nattawipha Saetia