เจ้าหน้าที่บันทึกเวลา Time Attendance

เจ้าหน้าที่บันทึกเวลา Time Attendance

เจ้าหน้าที่บันทึกเวลา Time Attendance

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jantamat.jj@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • อ.เมือง จ.เลย
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / เดือน
เจ้าหน้าที่บันทึกเวลา Time Attendance

ตรวจสอบสแกนนิ้วของพนักงาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jantamat.jj@gmail.com

Modern Tage Co.,Ltd.

34 หมู่ 8 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000

Bumbim110438
โพสต์โดย
Bumbim110438