หัวหน้างานส่วนควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ

หัวหน้างานส่วนควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ

หัวหน้างานส่วนควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล personal@maxima.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
พนักงานฝ่ายผลิต

คุณสมบัติ

-เพศชาย/หญิง  อายุ30ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป

-มีประสบการณ์ด้าน QC, QA 2ปีขึ้นไป

-มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (พูด-อ่าน-เขียน)

-มีประสบการณ์ด้าน ISO9001:2015, 14001 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-หากมีความรู้ ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

-ค่าตอบแทน 25,000 บาท/เดือน หรือต่อรองกันได้ตามประสบการณ์

-ค่าอาหารวันละ 10บาท, เบี้ยขยัน 1,000บาท/เดือน

-กระเช้าเยี่ยมบ้านขั้นต่ำ 1,000 บาท

-เงินกู้ยืมสำหรับพนักงานที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป (ธนาคารออมสิน)

-ค่าอาหารทุกวัน, ชุดพนักงาน, ประกันสังคม

-งานเลี้ยงประจำปี, โบนัสประจำปี, ท่องเที่ยวประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการณ์)

-หยุดเสาร์แรกของทุกเดือนที่ไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ (6วัน/ปี)

-วันลาเพื่อตรวจสุขภาพประจำปี 1 วัน

-เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพพนักงานและครอบครัว

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล personal@maxima.co.th

Maxima Electronics Co.,Ltd

106 หมู่ 3 ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000

LineUser24
โพสต์โดย
อุ๋ย