พนักงานผู้ช่วยทำขนม

พนักงานผู้ช่วยทำขนม

พนักงานผู้ช่วยทำขนม

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล littlemommade2017@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

พนักงานผู้ช่วยทำขนม

ตำแหน่งงาน: พนักงานทำขนม
ประเภทงาน: งานประจำ
อัตราค่าจ้าง: เริ่ม 350 บาท/วัน

คุณสมบัติ
1. เพศหญิง อายุระหว่าง 25-40 ปี
2. วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
3. ที่อยู่อาศัยปัจจุบันอยู่ในเขต อ.เมืองขอนแก่น
4. มียานพาหนะส่วนตัว
5. รักสะอาดและความเป็นระเบียบ
6. ขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบหน้าที่ และตรงต่อเวลา
7. สามารถทำงานโอทีช่วงค่ำได้
8. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
9. ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวน 2 เข็มขึ้นไป พร้อมแสดงใบรับรองแพทย์ฯ
10. พร้อมเริ่มทำงานได้ทันที

รายได้และสวัสดิการ
1. พิจารณาปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี
2. วันหยุดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 15 วัน/ปี
3. ช่วยค่าที่พัก/เดินทาง เมื่ออายุงานเกิน 1 ปี
4. อาหารฟรี (เฉพาะมื้อทำโอที)

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
4. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ครบ 2 เข็มขึ้นไป) จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

ช่องทางการติดต่อสมัครงาน
1. Line ID: @littlemommade
2. Email: [email protected]
3. Tel.088-6082625

สถานที่สัมภาษณ์/ทำงาน : บริเวณหมู่บ้านบ้านไทย ต.ศิลา เมืองขอนแก่น (ใกล้หมู่บ้านราชาซิตี้ )

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล littlemommade2017@gmail.com

LittleMomMade

ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Little Mom Made
โพสต์โดย
Little Mom Made