ด่วน! มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครงานหลายตำแหน่ง ทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน คนงาน

ด่วน! มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครงานหลายตำแหน่ง ทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน คนงาน

ด่วน! มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครงานหลายตำแหน่ง ทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน คนงาน

รายละเอียดการสมัครงาน ilp.kku.ac.th.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

ด่วน! มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครงานหลายตำแหน่ง ทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน คนงาน หลายตำแหน่ง

รับสมัครภายในเดือนกันยายน 2564

รับสมัครภายในเดือนตุลาคม 2564

รายละเอียดการสมัครงาน ilp.kku.ac.th.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โพสต์โดย
KKL News