มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครอาจารย์/เจ้าหน้าที่/คนงาน หลายคณะ หน่วย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครอาจารย์/เจ้าหน้าที่/คนงาน หลายคณะ หน่วย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครอาจารย์/เจ้าหน้าที่/คนงาน หลายคณะ หน่วย

รายละเอียดการสมัครงาน hr.kku.ac.th.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

สังกัดคณะแพทยศาสตร์

 

รายละเอียดการสมัครงาน hr.kku.ac.th.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โพสต์โดย
KKL News