ผู้จัดการนิติบุคคล คอนโด

ผู้จัดการนิติบุคคล คอนโด

ผู้จัดการนิติบุคคล คอนโด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล moremagic2009@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 16,000-18,000 บาท/เดือน บาท / เดือน-อายุไม่เกิน 35 ปี

-สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้ดี

-สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

-สามารถเข้าแก้ไขงานในกรณีฉุกเฉินได้

-มีประสบการณ์ในงารบริการและใจรักงานบริการ

-มีประสบการณ์ด้านงานโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล moremagic2009@gmail.com

K Working partnership

191 หมู่ 2 ถนนรอบบึง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

Alexander S- Thanarathj
โพสต์โดย
Alexander S. Thanarathj