ช่างไฟฟ้างานอาคาร

ช่างไฟฟ้างานอาคาร

ช่างไฟฟ้างานอาคาร

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล moremagic2009@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 13,000 - 15,000 บาท/เดือน บาท / เดือนอายุไม่เกิน 30 ปี

วุฒิ ปวส.ไฟฟ้า

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล moremagic2009@gmail.com

K Working partnership

191 หมู่ 2 ถนนรอบบึง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

Alexander S- Thanarathj
โพสต์โดย
Alexander S. Thanarathj