Sale Event Supervisor

Sale Event Supervisor

Sale Event Supervisor

รายละเอียดการสมัครงาน forms.gle.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 23,000-35,000 บาท / เดือน
Sale Event Supervisor

💚 Sale Event Supervisor 💚

บริษัท ดีพร้อมวิทยา จำกัด ในนามสถาบันวิชาการ J Knowledge Tutor ✏️📖

เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง  Sale Event Supervisor จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 23,000 – 35,000 บาท/เดือน + ค่าคอมมิชชั่น (ไม่มีเพดานค่าคอมมิชชั่น ขึ้นอยู่กับความสามารถ)

 

ลักษณะงาน:

1. ลักษณะงานจะมีทั้งในส่วนการทำ Telemarketing และการทำ Sale Event นอกสถานที่ทั้งในและต่างจังหวัดทั่วประเทศ พร้อม CRM ลูกค้าผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆ LINE OA , Telesales , Facebook , IG

2. วางแผนและบริหารทีม Sale Event Marketing ให้บรรลุเป้าหมายการขาย โดยลักษณะงานในทีมจะมีทั้งในส่วนการทำ Telemarketing และการทำ Sale Event นอกสถานที่ทั้งในและต่างจังหวัดทั่วประเทศ พร้อม CRM ลูกค้าผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆ LINE OA , Telesales , Facebook , IG

3. ให้คำแนะนำและฝึกอบรมทีม Sale Event Marketing เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้อยู่ตลอดเวลา

4. ติดตามและประเมินผลการทำงานของทีม Sale Event Marketing

5. วิเคราะห์ข้อมูลการขายและแนวโน้มตลาด เพื่อวางแผนกลยุทธ์การขาย

6. สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและสมาชิกในทีม Sale Event Marketing

7. สามารถแก้ไขปัญหาและจัดการกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในงานขาย

8. รายงานผลการขายต่อผู้บริหารและเสนอแนะการปรับปรุงกลยุทธ์การขาย

 

คุณสมบัติ:

1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 25 ปี และไม่จำกัดเพศ

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้

3. ประสบการณ์การทำงานในด้าน Sale Event และ Telemarketing อย่างน้อย 2-5 ปี และมีประสบการณ์การบริหารทีม Telemarketing อย่างน้อย 1-2 ปี

4. เชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับ Telemarketing ได้เป็นอย่างดี

5. ทักษะในการเจรจาต่อรองที่ยอดเยี่ยม สามารถปิดการขายและจัดการกับข้อโต้แย้งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนกลยุทธ์การตลาดผ่านทาง Telemarketing และการ CRM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ทีมงานทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ

8. สามารถในการแก้ไขปัญหาและจัดการกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. มีความรู้และเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่บริษัทนำเสนอได้เป็นอย่างดี

10. มีความยืดหยุ่นและสามารถทำงานได้ดีภายใต้แรงกดดัน

 

.。・:・ ⌒ สวัสดิการ ♡*:・。

★ เงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 23,000 – 35,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

★ ค่าคอมมิชชั่นขึ้นอยู่กับยอดขายและความสามารถ

★ ค่า Incentive

★ โบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท

★ โบนัสเพิ่มเติมตามผลงานการบริการทีม

★ ประกันสุขภาพ

★ ประกันสังคม

★ เบี้ยเลี้ยงวันหยุด

★ มีขนมกินทั้งวัน

วันและเวลาทำงาน: ช่วงเวลา 08.30 – 18:00 น.
หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน (อาจไม่ตรงกับเสาร์-อาทิตย์)
สถานที่ทำงาน: ตึก J Knowledge ติดรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝั่งโคลัมโบ

รายละเอียดการสมัครงาน forms.gle.

Sirilak Kanharat
โพสต์โดย
Sirilak Kanharat