พนักงานขายหน้าร้าน 2 อัตรา

พนักงานขายหน้าร้าน 2 อัตรา

พนักงานขายหน้าร้าน 2 อัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rrodjarinn@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 9,000-12,000 บาท / เดือน
พนักงานขายหน้าร้าน 2 อัตรา

หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน ( จันทร์ – ศุกร์ )

เวลาการทำงาน  07.00 น. – 15.00 น. และ 12.00 น. – 20.00 น. (สลับกะทุกสัปดาห์)

คุณสมบัติ

ไม่จำกัดวุฒิ ไม่จำกัดเพศ ชาย หญิง LGBT+

มีความรับผิดชอบ อ่านออก เขียนได้ ใช้ไลน์ในการสื่อสารได้

จ่ายเงินเป็นรายเดือน 9,000-12,000บาท

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rrodjarinn@gmail.com

Hi-Pork

สาขาแฟรี่พลาซ่าขอนแก่น

Riinpts
โพสต์โดย
Riinpts