Online Marketing Officer

Online Marketing Officer

Online Marketing Officer

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล md@harumisauce.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Online Marketing Officer

คุณสมบัติ

·       เพศชาย / หญิง อายุ 24-35 ปีขึ้นไป  ( ยินดีรับนักศึกษา จบใหม่ )

·       จบวุฒิปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า

·       มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ Digital/online marketing อย่างน้อย 1 ปี

·       มีความรู้ด้านการเขียน Online Content

·       มีความเข้าใจด้าน การทำโฆษณา บนสื่อออนไลน์ facebook , Google , Facebook , Youtube , Line, Tiktok

·       ทำงานละเอียด รอบคอบ มีวินัยในตัวเองสูง และสามารถทำงานเป็นทีมได้

·       พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา

·       มีหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 3 เข็ม ครบแล้ว

หน้าที่ความรับผิดชอบ

·       สามารถวางแผนและกำหนดทิศทางงานด้าน Social Media เช่น Google , Facebook , Youtube , Line, Tiktok

·       พัฒนา Content เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของแบรนด์ ผ่านช่องทาง Online & Offline ต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจ

·       ทำ Online Advertising บนช่องทางออนไลน์ วางแผนงบประมาณการ การ boost post / Facebook ads / Google ADS ตามที่บริษัทกำหนด

·       วางแผน ติดตามสถานะ ประเมินผล และปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

·       ค้นหาช่องทางใหม่ ๆ ในโลกออนไลน์ตลอดเวลา

·       สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office  หรือโปรแกรมนำเสนองานงานอื่น ๆ ได้ดี

 

ส่ง Resume ได้ที่ : [email protected]

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล md@harumisauce.com

haru-hana
โพสต์โดย
Haru Hana