ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน, พนักงานเสริฟ, พนักงานครัวซูชิ

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน, พนักงานเสริฟ, พนักงานครัวซูชิ

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน, พนักงานเสริฟ, พนักงานครัวซูชิ

รายละเอียดการสมัครงาน www.facebook.com.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 130000+ บาท / เดือน

ผู้ช่วยเชฟซูชิ, พนักงานเสริฟ, พนักงานครัว, แคชเชียร์,พนักงานล้างจาน

ร้าน Haru Hana : Japanese Cafe
ร้านอาหารญี่ปุ่น Sushi Cafe ตั้งอยู่แถวกังสดาล มข. ในซอย อดุลยาราม ซอยถัดจากมิตรภาพลาบก้อย ใกล้บึงหนองแวงตราชู ร้านเปิด 11.00 ถึง 20.30 น หยุดทุกวันจันทร์
Website : https://www.facebook.com/haruhanacafe.kkc
ติดต่อ: 091 052 7310 หรือสามารถ inbox เข้าไปที่ทางเพจร้านได้เลยค่ะ
### ยินดีรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ###
#### ยินดีรับนักศึกษาโครงการทวิภาคี สหกิจศึกษาจากต่างจังหวัดเข้าฝึกงาน ####

1. ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ประจำ 2 ตำแหน่ง
รายได้รวม 16,000-20,000 บาท หรือมากกว่าตามประสบการณ์
รายละเอียดงาน
จัดการทั่วไปภายในร้าน และ ให้บริการลูกค้า
บริหารงานบุคคลในร้าน
ควบคุมคุณภาพสินค้าและเชคสต๊อคสินค้า
อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในร้าน

คุณสมบัติผู้สมัครเพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุ 25 – 45 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปวส
เข้างาน 10.30 น.
ร้านปิดครัว 20.30 น.
พักเบรก 1.30 ชั่วโมง
สำหรับตำเเหน่ง Supervisor ขึ้นไป มีประสบการณ์การทำงาน ด้านร้านกาเเฟ ร้านเบเกอรี่ หรือร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ
1. บุคลิกดี มีความเป็นผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความซื่อสัตย์ มีความอดทน
2. มีความรู้เรื่องการบริการเป็นอย่างดี
3. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
4. ทนรับแรงกดดันได้ดี
5. ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักและเอาใจใส่งานบริการ

2. พนักงานทำบาร์น้ำ ประจำ 1 ตำแหน่ง
อัธยาศัยดี มีความขยัน อดทน คล่องแคล่ว กระตือรือร้น และตรงต่อเวลา รายได้เริ่มต้น + เบี้ยขยัน
พักเบรก 1.30 ชั่วโมง
รายได้ต่อวันหลังผ่านทดลองงานเริ่มต้น 460 บาท หรือมากกว่าขึ้นอยู่กับความขยัน ยังไม่รวมเบี้ยขยัน ถ้าผ่านการทดลองงานมีปรับเพิ่มอีก
หน้าที่ความรักผิดชอบ
1.รักษามาตรฐานการบริการ และปรับปรุงงานของตนให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
เรียนรู้รายการอาหารและ ส่วนผสมของอาหาร รวมทั้งวิธีการทำ
ตรวจสอบความเรียบร้อยของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ภายในร้าน รวมทั้งงานระบบต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพเตรียมพร้อมกับการใช้งานและรักษาความสะอาดภายในบริเวณที่รับผิดชอบอยู่เสมอ
รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องบิลภายใน station ของตนเอง
2.รับนโยบายและวิธีการดำเนินงานจากผู้บังคับบัญชา รู้กฎและระเบียบของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่ละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่หรือออกจากพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบในเวลางานโดยไม่จำเป็น
หลังจากผ่านทดลองงาน มีการปรับเงินให้ (ตามความสามารถ)
มีวันหยุดอาทิตย์ล่ะ 1 วัน คือวันจันทร์

3. พนักงานครัว 3 ตำแหน่ง / ผู้ช่วยเชฟซูชิ 1 ตำแหน่ง
เข้างาน 10.30 น.
ร้านปิดครัว 20.30 น.
พักเบรก 1.30 ชั่วโมง
รายได้ต่อวันหลังผ่านทดลองงานเริ่มต้น 460 บาท หรือมากกว่าตามประสบการณ์ ยังไม่รวมเบี้ยขยัน ถ้าผ่านการทดลองงานมีปรับเพิ่มอีก
หน้าที่ความรักผิดชอบ
1.รักษามาตรฐานการบริการ และปรับปรุงงานของตนให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
เรียนรู้รายการอาหารและ ส่วนผสมของอาหาร รวมทั้งวิธีการทำ
ตรวจสอบความเรียบร้อยของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ภายในร้าน รวมทั้งงานระบบต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพเตรียมพร้อมกับการใช้งานและรักษาความสะอาดภายในบริเวณที่รับผิดชอบอยู่เสมอ
รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องบิลภายใน station ของตนเอง
2.รับนโยบายและวิธีการดำเนินงานจากผู้บังคับบัญชา รู้กฎและระเบียบของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่ละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่หรือออกจากพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบในเวลางานโดยไม่จำเป็น

4.พนักงานเสริฟ ประจำ 3 ตำแหน่ง
รายได้รวมต่อเดือน 12,000++
ให้บริการลูกค้า
อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในร้าน
เสริฟอาหาร เก็บโต๊ะ
รายได้ต่อวันหลังผ่านทดลองงานเริ่มต้น 460 บาท หรือมากกว่าขึ้นอยู่กับความขยัน ยังไม่รวมเบี้ยขยัน ถ้าผ่านการทดลองงานมีปรับเพิ่มอีก
เข้างาน 10.30 น.
ร้านปิดครัว 20.30 น.
พักเบรก 1.30 ชั่วโมง

รายละเอียดการสมัครงาน www.facebook.com.

Haru Hana : Japanese Cafe

ร้านอาหารญี่ปุ่น Sushi Cafe ตั้งอยู่แถวกังสดาล มข.

haru-hana
โพสต์โดย
Haru Hana