We’re Hiring 👉🏻 Customer Service บาร์ขนม

We’re Hiring 👉🏻 Customer Service บาร์ขนม

We’re Hiring 👉🏻 Customer Service บาร์ขนม

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • 10,000 ขึ้นไป บาท / เดือน
  • ปิดรับสมัครแล้ว
We’re Hiring 👉🏻 Customer Service บาร์ขนม

🍞 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐒𝐜𝐫𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐁𝐚𝐤𝐞𝐬𝐡𝐨𝐩 & 𝐂𝐚𝐟𝐞 ☕️✨

We’re Hiring 👉🏻 Bakery บาร์ขนม
Full-Time : พนักงานประจำ

📍สถานที่ทำงาน : From Scratch Bakeshop & Café สาขา Central Khonkaen

🔖 หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ต้อนรับและให้บริการลูกค้าในร้านเบเกอรี่
• รับออเดอร์และเตรียมเบเกอรี่สำหรับลูกค้าและไรเดอร์
• สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นต่างๆ แก่ลูกค้าได้
• สามารถสลับเป็นแคชเชียร์ รับเงินสดและใช้เครื่องบันทึกเงินสดได้
• จัดเรียงสินค้า ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชั้นวางและพื้นที่บริการ
• ช่วยในการจัดสต็อกและบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
• ปฏิบัติตามมาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัยในการจัดการอาหาร

📍 คุณสมบัติ
• วุฒิการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
• มีประสบการณ์ในการทำงานบริการลูกค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีใจรักในการบริการ และมีความใส่ใจในรายละเอียดและมุ่งมั่นในคุณภาพของงาน
• มีทักษะการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
• สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความเร่งรีบได้
• สามารถทำงานเป็นกะได้ รวมถึงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
• มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับการทำธุรกรรมการเงิน

📝 ลักษณะงาน
• เงินเดือน : 10,000 +++ (มีโบนัสทุกเดือน)
• ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ หยุด 1 วัน
• เวลา 9.00 – 18.00 และ 12.30 – 21.30
• มีเวลาพัก 1 ชั่วโมงต่อวัน
• สามารถสลับกะ และวันหยุดได้ตามความเหมาะสม

📍 สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• ค่าล่วงเวลา (OT)
• ส่วนแบ่งจากยอดขาย (Incentive)
• เครื่องดื่มฟรี
• ส่วนลดสินค้าและผลิตภัณฑ์ในร้าน
• โควตาวันลาประจำปี – ลาพักร้อน, ลากิจ, ลาป่วย
​​• การเพิ่มเงินเดือนประจำปี
• มีเครื่องแบบให้

🔅 กรอกใบสมัคร 👉🏻https://forms.gle/6fTXDeXecVYvAKX98

 

From Scratch Bakeshop & Café
marketingpaweenees
โพสต์โดย
marketingpaweenees