ผู้ช่วยวิจัย 2 ตำแหน่ง

ผู้ช่วยวิจัย 2 ตำแหน่ง

ผู้ช่วยวิจัย 2 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ezflowgroup@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ทำงานออนไลน์
  • 18,000 - 20,000 บาท / เดือน– ปริญญาตรีหรือโท (จะพิจารณาจากประสบการณ์)
– ไม่จำกัดอายุและเพศ
– มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับข้อมูลวิจัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีประสบการณ์ประสานงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ezflowgroup@gmail.com

EzFlow Solution.Co.,Ltd

ทำวิจัยครบวงจร จัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล

EzFlow Solution
โพสต์โดย
EzFlow Solution