MARKETING AND ADMINISTRATIVE EXECUTIVE

MARKETING AND ADMINISTRATIVE EXECUTIVE

MARKETING AND ADMINISTRATIVE EXECUTIVE

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล exclusive.epe@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

MARKETING AND ADMINISTRATIVE EXECUTIVE

เจ้าหน้าที่การตลาดและประสานงาน

หน้าที่รับผิดชอบ:

ㆍดูแลงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเรียนและเอกสารการขอวีซ่าของนักเรียน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมเอกสารขอวีซ่าของนักเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย ศึกษาข้อมูลและอัพเดตข้อมูลที่มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของการขอวีซ่ากับสถาบันที่ เกี่ยวข้อง

ㆍจัดเก็บเอกสารเข้าใน GOOGLE WORKSPACE และอัพเดตข้อมูลลงในฐานข้อมูล ประสานงานในส่วนของการตลาดที่เกี่ยวข้องกับ MARKETING, ONLINE EVENT, COMPANY EVENT หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆภายในบริษัท

คุณสมบัติ :

ㆍสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี และจบการศึกษาระดับปวส. ไม่จำกัดสาขา

ㆍมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ มีความละเอียดรอบคอบในเรื่องเอกสารเป็นพิเศษ ·สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ดิจิตอลแพลตฟอร์มและสื่อออนไลน์ได้ดี สื่อสารภาษาไทยได้ดี สุภาพและเข้าใจง่าย และเข้าใจลูกค้าได้เป็นอย่างดี

*พิจารณาเป็นพิเศษ สำหรับผู้ที่ มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือผู้ที่เคยไปเรียนแลกเปลี่ยน ทำงาน และศึกษาต่อในต่างประเทศ

ติดต่อ 0635168756 (คุณหมวย)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล exclusive.epe@gmail.com

Exclusive Professional Education
Sasithorn
โพสต์โดย
Sasithorn