พนักงานติดตั้งอุปกรณ์ บนเสาโทรศัพท์ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พนักงานติดตั้งอุปกรณ์ บนเสาโทรศัพท์ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พนักงานติดตั้งอุปกรณ์ บนเสาโทรศัพท์ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล wenaporn.k@elabram.com

Loading

Drive Test Engineer (DTE)_พนักงานทดสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์

ต้องการพนักงานติดตั้งอุปกรณ์ บนเสาโทรศัพท์ จำนวนมาก พื้นที่ อีสาน

คุณสมบัติ

1.     เพชชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป

2.     ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

3.     มีความรู้ด้าน ไฟฟ้า หรือ โทรคมนาคม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.     ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

5.     สามารถทำงานบนที่สูงได้

6.     สามารถทำงาน ภาคอีสานได้

สวัสดิการ

1.     ที่พัก

2.     พาหนะเดินทาง

3.     ประกันสังคม ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ และ โควิด

4.     โอที

สนใจสมัครได้ที่ wenaporn.k@elabram.comหรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่061-4206615

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล wenaporn.k@elabram.com

Elabram Systems Co.,Ltd.

Elabram Systems Co.,Ltd.

Care--Wena
โพสต์โดย
Care..Wena