Drive Test Engineer (DTE)_พนักงานทดสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์

Drive Test Engineer (DTE)_พนักงานทดสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์

Drive Test Engineer (DTE)_พนักงานทดสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล wenaporn.k@elabram.com

Drive Test Engineer (DTE)_พนักงานทดสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์

ลักษณะงาน : ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัทพ์ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด เลย และ  ทำสรุปรายงานผลการทดสอบสัญญาณ

คุณสมบัติ :

1. วุฒิ ปสว ขั้นไป สาขา โทรคมนาคม, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์,computer หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

3. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับ ประสบการณ์

สวัสดิการณ์ : ที่พัก ค่าเดินทาง ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล wenaporn.k@elabram.com

Elabram Systems Co.,Ltd.

Elabram Systems Co.,Ltd.

Care--Wena
โพสต์โดย
Care..Wena