นักศึกษาฝึกงานกราฟิก

นักศึกษาฝึกงานกราฟิก

นักศึกษาฝึกงานกราฟิก

รายละเอียดการสมัครงาน www.facebook.com.

  • นักศึกษาฝึกงาน
  • Khon kaen

นักศึกษาฝึกงานกราฟิก

ระดับชั้น ปวช ปวส ป.ตรี
สามารถใช้โปรแกรม Photoshop/ Illustrator และโปรแกรมสำหรับออกแบบอื่นๆได้เป็นอย่างดี
สามารถถ่ายภาพ และตกแต่งภาพ เพื่อใช้ในการออกแบบได้
มีความคิดสร้างสรรค์
รักในการออกแบบมีความคิดสร้างสรรค์

รายละเอียดการสมัครงาน www.facebook.com.

CMYK Design & Printing ปริ้นสติ๊กเกอร์ขอนแก่น

ออกแบบ และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

cmykkk
โพสต์โดย
cmykkk