System Analysis

System Analysis

System Analysis

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล cloud.idcmanager42@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

System Analysis

🎉 รับสมัคร System Analysis 3 ตำแหน่ง ‼️ พร้อมเริ่มงานทันที 🎉

💰 ค่าตอบแทน 35,000 บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์ทำงาน)

⚙️ ทักษะที่ต้องการ

A. งานศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของ business

✔️ วางแผนวิธีการเก็บข้อมูลที่เหมาะสม จัดเก็บข้อมูลได้มีประสิทธิ์ภาพ วิเคราะห์ข้อมูลจนเข้าใจความต้องการที่แท้จริง

B. งานออกแบบและพัฒนา software

✔️ จัดทำเอกสาร requirement spec และ prototype

✔️ ออกแบบระบบการทำงานของ software ให้ตรงตาม business

✔️ ออกแบบฐานข้อมูล และ business process ที่เหมาะสม

✔️ ออกแบบ UI prototype ร่วมกับ UX/UI และ business integration ที่เหมาะสม

✔️ เป็นผู้รับผิดชอบในการทดสอบระบบ UAT

✔️ เป็นผู้รับผิดชอบในการขึ้นระบบงานที่ทดสอบผ่านแล้ว

✔️ จัดทำเอกสารที่สำคัญ เพื่อแสดงรายละเอียดของระบบที่ออกแบบไว้

C. รับผิดชอบ การวางแผน การมอบหมาย การตรวจสอบ และควบคุมทีมงาน (Programmer และ UX/UI) เพื่อให้ทีมงานสามารถทำงานได้ตรงตามเวลาที่ business กำหนด

📝️ คุณสมบัติ

– ไม่จำกัดอายุ

– มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีมที่ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

– ทำงานเป็นทีมและเข้ากับผู้อื่นได้ดี

– มีความกระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบสูง

– สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

– มีการพัฒนาตัวเองด้วย Technology ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา

– มีความสุขในงานที่ทำ และทำให้ผลงานออกมาดีที่สุด

– มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา หรือ จบด้านที่เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะพิจรณาเป็นพิเศษ

🏆️ สวัสดิการ

– ประกันสังคม

– มีโบนัสทุกปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)

– เงินเดือนขึ้นทุกปี

– วันหยุดนักขัตฤกษ์

🏢 สถานที่ทำงาน

78/7 หมู่ที่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

– เวลาทำงาน : 09.00 – 18.00

– ทำงานวันจันทร์ – เสาร์

📍 สนใจสมัครงานติดต่อ

📞 เบอร์ :  095-0651325, 092-5496198 (คุณแอล) / 098-7965441 (คุณมด)

📨 หรือส่ง Resume ได้ที่ : [email protected]

💌 ติดต่อได้วัน จันทร์ – เสาร์

⏰ เวลาทำการ 09.00 – 18.00 น.

⚫️ บริษัท คลาวด์ ไอดีซี (42) จำกัด

Cloud IDC (42) Co.,Ltd.

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล cloud.idcmanager42@gmail.com

Cloud IDC (42) Co.,Ltd.
paloy-sirirak
โพสต์โดย
Paloy Sirirak