Front Office , Reception

Front Office , Reception

Front Office , Reception

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rayrenu9@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere


โรงแรมชิค เชียงคาน (CHIC Chiangkhan)
รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Front Office , Reception

คุณสมบัติ
** เพศชาย – หญิง อายุ 22 ถึง 30 ปี
** วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
** ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป (งานด้านโรงแรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
** มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานด้านบริการ มีความอดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มี Service Mind
** มีความกระตือรือร้น และมีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
** มีทักษะการพูด-สื่อสาร ที่ดี  /  สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
** สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน Microsofe Office , Internet และ Social media ได้ดี

เงินเดือน   ตามประสบการณ์ พร้อมสวัสดิการ

สนใจร่วมงาน : โรงแรมชิค เชียงคาน เลขที่ 290 หมู่ 2 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
ส่งหลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย และ ทำคลิปแนะนำตัว และแนะนำโรงแรมชิค เชียงคาน แก่ลูกค้าให้เกิดความประทับใจ
ส่งมาที่ E-Mail : rayrenu9@gmail.com โทรศัพท์ 088 408 9991

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rayrenu9@gmail.com

CHIC Chiangkhan

290 หมู่ 2 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110

renu-ruesreejan
โพสต์โดย
Renu Ruesreejan