นักการตลาด(Marketing)

นักการตลาด(Marketing)

นักการตลาด(Marketing)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล baeclinickk.recruit@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 25,000 - 35,000++ บาท / เดือน
นักการตลาด

วุฒิการศึกษา
·      ปริญญาตรีขึ้นไป หากจบคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หรือมีประสบการณ์ในตลาดคลินิกความงาม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

·      เพศหญิงหรือชาย ไม่จำกัดอายุ

·     รับเฉพาะผู้มีประสบการณ์งานการตลาดอย่างน้อย 1 ปี  มีประสบการณ์ในการตลาดคลินิกความงาม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
·      ทักษะความรู้ความสามารถทางการตลาด (Marketing) เป็นอย่างดี
·      มีทักษะในการทำการตลาดออนไลน์ทุกช่องทาง เช่น Meta business suite Facebook Instagram ads, Line official, Google my business, TikTok, webpage ที่ดีมาก
·      มีความรู้เท่าทันต่อ กระแสทางสังคม
·      มีความเข้าใจและจดจำข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของคลินิกทั้งหมด
·      มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดีมาก เช่น Microsoft offices
·      มีทักษะในการสื่อสาร และการนำเสนอที่ดีมาก
·      มีทักษะทางด้านภาษาไทยที่ดีมาก และภาษอังกฤษที่ดี
·      มีทัศนคติเชิงบวก และมีความตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมอันดีในการปฏิบัติงาน และการให้บริการด้วยเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และมาตรฐานเวชปฏิบัติในการให้การรักษาที่มีคุณภาพสูง และควบคุมมาตรฐานให้มีความสม่ำเสมออย่างยั่งยืน

 

ขอบเขตการทำงาน
·      รับผิดชอบ เสนอแนะ รายงาน ให้คำปรึกษา วางแผนด้วย กลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing strategy) ให้มีประสิทธิภาพ
เช่น การสร้างแบรนด์ เปรียบเทียบคู่แข่งทางธุรกิจ เส้นทางผู้บริโภคที่ถูกต้องตามทฤษฏี และมองหาโอกาสทางการตลาด ที่สอดคล้องกับองค์กรเป็นต้น
·      รับผิดชอบ เสนอแนะ รายงาน ให้คำปรึกษา วางแผน งานการตลาดกลุ่มของผลิตภัณฑ์และบริการของทั้งปี (Marketing plan) ให้มีประสิทธิภาพ
·      รับผิดชอบ เสนอแนะ รายงาน ให้คำปรึกษา วางแผน งบประมาณการตลาดกลุ่มของผลิตภัณฑ์และบริการ (Marketing budget) ให้มีประสิทธิผล
·      รับผิดชอบ ให้คำปรึกษา เสนอแนะ ปรับปรุง ผลิตสื่อทางการตลาดออนไลน์ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Line official, TikTok ,Google my business, Instagram
·      รับผิดชอบ ให้คำปรึกษา เสนอแนะ ปรับปรุง Search engine optimized (SEO)
ผ่านช่องทางโซเชียวมีเดียทุกแพลตฟอร์ม
·      รับผิดชอบ ให้คำปรึกษา เสนอแนะวิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้ารับบริการ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
·      ต้องเข้าประชุมตามกำหนด รับผิดชอบนำเสนอ ปรับปรุง วางแผน การผลิตสื่อให้ความรู้ ไลฟ์สไตล์และ โฆษณาทางการตลาด (Content) และรูปแบบสื่อออนไลน์/ออฟไลน์ (Type) ที่เหมาะสมตามกำหนด
·      รับผิดชอบ บริหารจัดการชุมชนออนไลน์เพื่อลดผลกระทบที่มีผลต่อธุรกิจหรือภาพลักษณ์องค์กร เช่น การตอบกลับลูกค้าในเชิงลบ

เงินเดือนและสวัสดิการ
·      รายได้รวม 25,000 – 35,000 ++
·      เงินเดือน ขึ้นกับประสบการณ์
·      ค่าโบนัสประจำเดือน และ โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการ
·      ค่าล่วงเวลา
·      ปรับเงินเดือนขึ้นทุกปีตามอายุการทำงาน
·      ประกันสังคม
·      สวัสดิการน้ำดื่ม ขนม อาหารในคลินิก
·      กินเลี้ยงประจำเดือน
·      สวัสดิการดูแลผิวและความงามฟรีตลอดปีและส่วนลดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน
เบคลินิก ขอนแก่น แถวบ้านศรีฐาน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ติดต่อเพื่อสมัครงาน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

E-mail : baeclinickk.recruit@gmail.com
Facebook : เพจ bae clinic
Line : @baeclinic
โทร : 0828241561, 087-4662381

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล baeclinickk.recruit@gmail.com

BaeClinic

26/34 หมู่ที่ 7 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

BaeClinic
โพสต์โดย
BaeClinic