เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.adpcenter2017@gmail.com

 • พนักงานประจำ
 • ขอนแก่น
 • ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์ บาท / เดือน
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

คุณสมบัติ

 • อายุ 30 – 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงาน HR 3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ รับแรงกดดันได้
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ /ทำงานร่วมกับผู้อื่่นได้ดีลักษณะงาน
 • ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
 • สรรหาบุคลากร
 • ทำเงินเดือน ,Time attendance,ประเมินผล
 • มีความรู้เกี่ยวกับด้านภาษีและประกันสังคม
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
 • มีทัศนคติในเชิงบวก

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.adpcenter2017@gmail.com

AIS Telawiz ขอนแก่น

ตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ต่างๆภายใต้เครือข่ายเอไอเอส

HR Teerarat
โพสต์โดย
HR Teerarat