ผู้จัดการ (ด่วนมาก)

ผู้จัดการ (ด่วนมาก)

ผู้จัดการ (ด่วนมาก)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 6fifteen.studio19@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
Video Editor

อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
เพศ : ชาย/หญิง/LGBT รับหมด
เงินเดือน : 20,000+ (ตามโครงสรางบริษัทและความสามารถ)

รายละเอียดงาน :
วางแผน พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและสื่อออนไลน์
เพื่อให้มั่นใจว่าได้สื่อสารไปถึงยังกลุ่มเป้าหมายได้ ถูกคน ถูกเวลา ถูกช่องทาง ถูกสถานที่ และภายใต้งบประมาณที่กำหนด
และสามารถวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างละเอียดและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด
วางแผนจัดทำการโปรโมทและโฆษณาสินค้าไปยังช่องทางต่าง ๆ Facebook ads, Tiktok , IG และแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ
ดูแลภาพรวม ทั้งงานภาพถ่าย งานคลิปวิดีโอสำหรับการโปรโมทสินค้า ทั้งในและนอกสถานที่
ดูแลเรื่องการควบคุม การออกแบบเพื่อให้มั่นใจว่า Key Message ที่ต้องการสื่อสารชัดเจน ข้อมูลครบถ้วน
และอยู่ภายใน identity ที่ได้กำหนดไว้
สามารถแจกแจงรายละเอียดงานได้ตรงตามความสามารถของคนในทีม

คุณสมบัติ :
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ความสามารถในการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
มีประสบการการณ์ทำงานในสายงานการตลาด สื่อออนไลน์ ประมาณ 2 ปีขึ้นไป
สามารถทำงานล่วงเวลาได้บ้าง ออกต่างจังหวัดได้บ้าง
มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และสามารถทำงานภายใต้เวลาจำกัด และความกดดันได้
ทำงานร่วมกับทีมได้ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถในการปรับตัวสูง
มีความสามารถในการตัดสินใจ และทักษะภาวะความเป็นผู้นำ

วันทำงาน จ.-ส. เวลาทำงาน : 9.00 – 18.00 น. (หยุดทุกวันอาทิตย์)
Email : 6fifteen.studio19@gmail.com
Tel : 093-6194624

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 6fifteen.studio19@gmail.com

6fifteen Studio

Zentara Ville บ้านเป็ด (ใกล้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประมาณ 100 เมตร)

6fifteen studio
โพสต์โดย
6fifteen studio