คอนเทนต์ ครีเอเตอร์

คอนเทนต์ ครีเอเตอร์

คอนเทนต์ ครีเอเตอร์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nuttapong.rueng@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • 12,000+ บาท / เดือน

คอนเทนต์ ครีเอเตอร์

รับสมัคร คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ 1 ตำแหน่ง

– ไม่จำกัดเพศ

การศึกษา

– ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ , ภาษาไทย , สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่

– ผลิต,คิดคอนเทนต์เพื่อเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ , เพจ และแพลตฟอร์มอื่นๆของเรา

– มีความสามารถในการเขียนข่าว,รีไรท์ข่าว , บทความ ได้

– มีความคิดสร้างสรรค์

– มีทักษะการสื่อสาร

– มีความรู้ด้านกราฟิกเล็กน้อย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nuttapong.rueng@gmail.com

ไอยรานิวส์ ออนไลน์
nuttapong-ruengviriyanukul
โพสต์โดย
Nuttapong Ruengviriyanukul