ผู้ดูแลไก่ชน

ผู้ดูแลไก่ชน

ผู้ดูแลไก่ชน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pop.populaire@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่นลักษณะงาน ดูแลและเลี้ยงไก่ชน

1.มีสวัสดิการประกันสังคม
2.มีอาหารครบ  3 มื้อ
3.หากต้องการที่พัก สามารถแจ้งได้
4.สามารถผสมพันธุ์ไก่เด็กได้
5.ดูแลรักษาความสะอาด บริเวณที่เลี้ยงไก่
6.หากมีประสบการณ์เลี้ยงไก่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pop.populaire@hotmail.com

ไก่ชน พวงแก้ววรกา ฟาร์ม

ฟาร์มไก่ชน ขอนแก่น

pop-powereast
โพสต์โดย
pop-powereast