พนักงานต้อนรับ

พนักงานต้อนรับ

พนักงานต้อนรับ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล fundkhonkaen@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

พนักงานต้อนรับ, แม่บ้าน, พนักงานรักษาความปลอดภัย

คุณสมบัติ

-ไม่จำกัดเพศ

– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

– อายุ 20 ปีขึ้นไป

– ตรงต่อเวลา

– ขยัน

– มีใจรักการบริการ

เอกสารประกอบการสมัคร

– สำเนาบัตรประชาชน

– รูปถ่าย

หากสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเองที่โรงแรม

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล fundkhonkaen@gmail.com

โรงแรม Fun-D City View
Fund City View
โพสต์โดย
Fund City View