Sale & marketing

Sale & marketing

Sale & marketing

รายละเอียดการสมัครงาน gmail.com.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

พนักงานต้อนรับกะกลางคืน , พนักงานห้องอาหาร , แม่บ้านทำความสะอาด

คุณสมบัติ  –  เพศ ชายหรือหญิง  อายุไม่เกิน 40 ปี

–  จบการศึกษา ป.ตรี

–  มีประสบการณ์ด้านการงานด้านโรงแรม

–   มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน และสามารถใช้ Social media ได้ดี

–   มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรืนร้น  ละเอียดรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

รายละเอียดงาน   –  สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ห้องพักและห้องสัมมนาของโรงแรม ออกตลาด หาลูกค้าใหม่ๆ

–   ดูแลรับผิดชอบการการตลาดออนไลน์ สื่อ Social

–  จัดทำเอกสารในส่วนงานที่ได้รับผิดชอบหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน  ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์การทำงาน

รายละเอียดการสมัครงาน gmail.com.

โรงแรม Bright hotel

บริการห้องพัก และห้องสัมมนา

Move on
โพสต์โดย
Move on