ผู้จัดการ ( General Manager )

ผู้จัดการ ( General Manager )

ผู้จัดการ ( General Manager )

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hotelmuq@gmail.com

 • พนักงานประจำ
 • มุกดาหาร
 • ตามโครงสร้างของบริษัท บาท / เดือน

ผู้จัดการ ( General Manager )

รับสมัคร : ผู้จัดการโรงแรม ( General Manager )

รายละเอียดงาน

1.วางแผนงานและจัดการระบบงานเสนอต่อผู้บริหาร

2. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ และการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ

3.ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

คุณสมบัติ

 • ㆍเพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 55 ปี
 • วุฒิการศึกษามัธยมปลายขึ้นไป
 • ตัองมีประสบการณ์อย่างน้อย 3ปีขึ้นไปในตำแหน่งผู้จัดการ โรงแรม
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความสามารถในการเจรจา สื่อสารได้ดี
 • มีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เป็นปัญหาต่อตำแหน่งงาน
 • มีความรับผิดชอบสูง ในหน้าที่ได้รับมอบหมาย
 • ได้รับการฉีดวัคซีน 2 เข็มขึ้นไป

สวัสดิการ

 • เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัท
 • มีที่พักฟรี
 • มีอาหารเลี้ยง
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • กิจกรรมนันทนาการเทศการต่างๆ
 • ประกันสังคม

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hotelmuq@gmail.com

โรงแรมโฮเทลมุก

33/333 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

HotelMuq
โพสต์โดย
HotelMuq