พนักงานต้อนรับ (กะกลางคืน)

พนักงานต้อนรับ (กะกลางคืน)

พนักงานต้อนรับ (กะกลางคืน)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล deluxehotel.kkn@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

พนักงานต้อนรับ (กะกลางคืน)

คุณสมบัติ
เพศหญิง
อายุ 40 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ม3  ถึง ม.6

มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี และทำงานที่ได้รับมอบหมายตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล deluxehotel.kkn@gmail.com

โรงแรมเดอลุคซ์โฮเทล ขอนแก่น

444 หมู่ 16 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น