พนักงานครัวจีน 5 ตำแหน่ง (กะทะ, เขียง , นึ่ง) พนักงานครัวยุโรป 2 ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายขาย 2 ตำแหน่ง พนักงานคนพิการ 1 ตำแหน่ง

พนักงานครัวจีน 5 ตำแหน่ง (กะทะ, เขียง , นึ่ง) พนักงานครัวยุโรป 2 ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายขาย 2 ตำแหน่ง พนักงานคนพิการ 1 ตำแหน่ง

พนักงานครัวจีน 5 ตำแหน่ง (กะทะ, เขียง , นึ่ง) พนักงานครัวยุโรป 2 ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายขาย 2 ตำแหน่ง พนักงานคนพิการ 1 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 85eb2c905405e1e82de85a83d3432fea@example.com
อายุ 20 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์ เงินเดือนตามโครงสร้าง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 85eb2c905405e1e82de85a83d3432fea@example.com

โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น

260 ถนน ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000