พนักงานครัวจีน 5 ตำแหน่ง (กะทะ, เขียง , นึ่ง)

พนักงานครัวจีน 5 ตำแหน่ง (กะทะ, เขียง , นึ่ง)

พนักงานครัวจีน 5 ตำแหน่ง (กะทะ, เขียง , นึ่ง)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 85eb2c905405e1e82de85a83d3432fea@example.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่นสมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 85eb2c905405e1e82de85a83d3432fea@example.com

โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น

260 ถนน ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000