พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (Room Maid)

พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (Room Maid)

พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (Room Maid)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล anchanlaguna@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 11,000-12,000 บาท / เดือน

พนักงานต้อนรับ

พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (Room Maid)

**รายได้ต่อเดือน  11,000 – 12,000 บาท

– หน้าที่ทำความสะอาดห้องพักแขกให้สะอาดเรียบร้อย

– มีความอดทนสูง

– มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่

– หากมีประสบการณ์ตรงจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา , ไม่จำกัดเพศ

สวัสดิการ: อาหาร 2 มื้อ + ยูนิฟอร์ม + ประกันสังคม

***สนใจกรอกใบสมัคร ได้ที่โรงแรมทุกวัน โทร.064-2465644 , 043-465695 ***

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล anchanlaguna@hotmail.com

โรงแรมอัญชันลากูน่า ขอนแก่น

โรงแรมขนาด 62 ห้องพัก อยู่หลัง ม.ขอนแก่น ฝั่งบ้านโนนม่วง