เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.ระดับวิชาชีพ)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.ระดับวิชาชีพ)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.ระดับวิชาชีพ)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrrecruit.vkkc@avanihotels.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามตกลง บาท / เดือน

Loading

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.ระดับวิชาชีพ)

รายละเอียดงาน
• ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
• วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
• ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ เสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมทั้งตรวจประเมิน
• จัดอบรมและแนะนำให้พนักงานปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัย
• ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• รวบรวมสถิติ ตรวจสอบสาเหตุ วิเคราะห์ จัดทำรายงาน และเสนอแนะเพื่อป้องกันการประสบอันตรายและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน
• จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
• จัดทำ ทบทวน และปรับปรุงแผนฉุกเฉินด้านความปลอดภัย

คุณสมบัติ
• การศึกษา: จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
• ประสบการณ์ทำงาน: มีประสบการณ์ทำงานจป. ระดับวิชาชีพ 3 ปีขึ้นไป
• ไม่จำกัดเพศ อายุ 28-40 ปี
• สามารถใช้ Microsoft Word และ Excel หรือ Google Docs และ Sheet ได้ดี
• สามารถวางแผนและบริหารงานให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้ได้
• มีตรรกะที่ดี สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
• มีความสามารในการสื่อสารที่ดี และประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างราบรื่น
• มีความน่าเชื่อถือ สามารถจัดการให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยได้
• มีไหวพริบและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• มีความรอบคอบ ใส่ใจรายละเอียด
• หากมีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านงานบริการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการทำงานในระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ฉันสนใจ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrrecruit.vkkc@avanihotels.com

โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
PC Avani
โพสต์โดย
PC Avani