แม่บ้าน

แม่บ้าน

แม่บ้าน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล wesahh55@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

แม่บ้าน

– ทำงานเป็นกะ
– รักความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
– รักในการทำงานเป็นทีม และปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
– มีความรู้ความสามารถในการทำความสะอาด และพร้อมปรับตัวเข้ากับมาตราฐานขององค์กร
– มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เคารพกฏระเบียบขององค์กร
– ทำความสะอาดห้องพักของแขกตามมาตรฐานของโรงแรม (หน้าที่หลัก)
– ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางของโรงแรม (หมุนเวียนมารับหน้าที่เฉพาะในบางกรณี)
– ตรวจความเรียบร้อยของห้องพักเมือแขกเช็กเอ้าท์
– แจ้งรายงานสถานะของห้องพักแก่หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ผู้เกียวข้องเสมอ อทิเช่น ห้องพร้อมเข้าพักแล้ว, มีบางจุดเสียหายหรือต้องแก้ไขซ่อมแซม
สวัสดิการ
– ชุดยูนิฟอร์ม
– ประกันสังคม
– วันหยุดนักขัตฤกษ์/วันหยุดพักร้อน (เมื่อทำงานครบหนึ่งปี)
– การขึ้นเงินเดือนประจำปี
– ค่าล่วงเวลา
– เบี้ยขยัน
– ค่าคอม
– สินค้าราคาพนักงาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล wesahh55@gmail.com

โรงแรมวีซ่าโฮมเพลส (ถ.หน้าเมือง)

ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

fp-wesahh
โพสต์โดย
FP Wesahh