พนักงานต้อนรับ/ฟร้อน

พนักงานต้อนรับ/ฟร้อน

พนักงานต้อนรับ/ฟร้อน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hotel.lavilla.khonkaen@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น1.ขยันทำงาน และมีใจบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับห้องพัก

2.ซื่อสัตร อดทน ในหน้าที่ ที่ได้รับหมอบหมาย

3.ตรงต่อเวลา

4.สามารถยื่นใบสมัครได้ที่โรงแรมลาวิลล่าขอนแก่น

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hotel.lavilla.khonkaen@gmail.com

โรงแรมลาวิลล่าขอนแก่น