Duty Manager , GSA – Welcomer , Guest Service Center

Duty Manager , GSA – Welcomer , Guest Service Center

Duty Manager , GSA – Welcomer , Guest Service Center

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tc_co@pullmankhonkaen.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / เดือน

Duty Manager , GSA – Welcomer , Guest Service Center

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท

สวัสดิการ

1.มีชุดยูนิฟอร์มให้ (ซัก/รีดให้)

2.มีอาหาร 3 มื้อ

3.ประกันสังคม

4.ประกันสุขภาพ

เอกสารในการสมัครงาน
1. ประวัติส่วนตัว/ ประวัติการทำงาน (Resume)
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา
5. สำเนาใบสด.43 สด.8 (ผู้ชาย)
6. ใบผ่านงาน
7. รูปถ่าย 2 ใบ ขนาด 1.5 – 2 นิ้ว
8. ตำแหน่ง Front Office ให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษ

สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่

ฝ่ายบุคคล โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด
วันจันทร์-วันศุกร์08.30-17.30 น. หรือส่งประวัติส่วนตัวมาที่ Email : Dtc@pullmankhonkaen.com , Tc_co@pullmankhonkaen.com โรงแรม โทร 043-913333 ต่อ 3204 , 3203 , 3209
บริษัท โรงแรมราชาออคิด จำกัด 9/9 ถนนประชาสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tc_co@pullmankhonkaen.com

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

9/9 ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

tc-pullmankhonkaen
โพสต์โดย
TC Pullmankhonkaen