IT Executive (เจ้าหน้าที่ไอที)

IT Executive (เจ้าหน้าที่ไอที)

IT Executive (เจ้าหน้าที่ไอที)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tc_co@pullmankhonkaen.com

 • พนักงานประจำ
 • ขอนแก่น
 • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / เดือน

IT Executive (เจ้าหน้าที่ไอที)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน 0-2 ปี และยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  หากมีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ ด้านระบบ และการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Network – Database Query – SQL
 • มีทักษะ การรับฟัง ความเข้าใจ และการตอบสนอง
 • มีทักษะ การติดต่อประสานงาน (Coordination)
 • มีทักษะ การคิดวิเคราะห์

เอกสารในการสมัครงาน
1. ประวัติส่วนตัว/ ประวัติการทำงาน (Resume)
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา
5. สำเนาใบสด.43 สด.8 (ผู้ชาย)
6. ใบผ่านงาน
7. รูปถ่าย 2 ใบ ขนาด 1.5 – 2 นิ้ว

สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบุคคล โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด
วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-18.00 น. หรือส่งประวัติส่วนตัวมาที่ Email : Dtc@pullmankhonkaen.com , Tc_co@pullmankhonkaen.com โรงแรม โทร 043-913333 ต่อ 3204 , 3203 , 3209
บริษัท โรงแรมราชาออคิด จำกัด 9/9 ถนนประชาสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tc_co@pullmankhonkaen.com

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

9/9 ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

tc-pullmankhonkaen
โพสต์โดย
TC Pullmankhonkaen