Executive chef 

Executive chef 

Executive chef 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tc_co@pullmankhonkaen.com

 • พนักงานประจำ
 • ขอนแก่น

Executive chef 

 • เอกสารในการสมัครงาน
  1. ประวัติส่วนตัว/ ประวัติการทำงาน (Resume)
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. สำเนาวุฒิการศึกษา
  5. สำเนาใบสด.43 สด.8 (ผู้ชาย)
  6. ใบผ่านงาน
  7. รูปถ่าย 2 ใบ ขนาด 1.5 – 2 นิ้ว
  สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบุคคล โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด
  วันจันทร์-วันศุกร์08.30-17.30 น. หรือส่งประวัติส่วนตัวมาที่ Email : [email protected] , [email protected] โรงแรม โทร 043-913333 ต่อ 3204 , 3203 , 3209
  บริษัท โรงแรมราชาออคิด จำกัด 9/9 ถนนประชาสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tc_co@pullmankhonkaen.com

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

9/9 ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

tc-pullmankhonkaen
โพสต์โดย
TC Pullmankhonkaen