แม่บ้าน (ทำความสะอาดห้องพัก)

แม่บ้าน (ทำความสะอาดห้องพัก)

แม่บ้าน (ทำความสะอาดห้องพัก)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล reservation@ptnkkhotel.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
บุคคล

โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น
รับสมัครแม่บ้าน(ทำความสะอาดห้องพัก) 1 ตำแหน่ง
ลักษณะงาน
-อายุ 25-50 ปี
-การศึกษา: ไม่จำกัด
-ทำความสะอาดห้องพักลุกค้า
-เข้างาน 08.00 – 17.00 น.
-มีใจรักบริการ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา
-มีความรับผิดชอบ
-มีประสบการณ์โดยตรงจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
**เอกสารประกอบการสมัครงาน**
-รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาวุฒิการศึกษา
สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ โรงแรมประตูน้ำ ขอนแก่น
555 ม.12 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สอบถามรายละเอียด โทร. 043-326555

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล reservation@ptnkkhotel.com

โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น

โรงแรม ที่พัก สัมมนา

PRATUNAMHOTELKHONKAEN
โพสต์โดย
PRATUNAMHOTELKHONKAEN