ช่างซ่อมบำรุ่งและระบบเครื่องเสียง

ช่างซ่อมบำรุ่งและระบบเครื่องเสียง

ช่างซ่อมบำรุ่งและระบบเครื่องเสียง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล reservation@ptnkkhotel.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

บุคคล

รับสมัคร ช่างซ่อมบำรุ่ง 1 ตำแหน่ง
1. ดูแลงานบำรุงรักษาด้านไฟฟ้า,ประปา,แอร์,สาธารณูปโภคต่างๆ ภายในโรงงาน-สำนักงาน และระบบเครื่องเสียง
2.ปฏิบัติตามแผน PM ที่กำหนดไว้
3. ดูแล จัดเก็บเครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
4. รับผิดชอบการบันทึกการปฏิบัติงานลงในแบบฟอร์ม
5. งานโครงการตามโปรเจคต่างๆ
6. และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :
•เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
•วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า , สาขาก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•มีความรับผิดชอบ ขยัน ละเอียดรอบคอบ และมีความตรงต่อเวลา
•มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัครงาน :
1. รูปถ่ายหน้าตรง(1 นิ้ว) 1 รูป
4. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 1 แผ่น
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 แผ่น
5. ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (สำหรับเพศชาย) 1 แผ่น
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 แผ่น
6. ประกาศนียบัตรรับรองว่าผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ติดต่อสอบถามได้ที่ 043326555 หรือ ส่งเรซูเม มาที่Email:reservation@ptnkkhotel.com

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล reservation@ptnkkhotel.com

โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น

โรงแรม ที่พัก สัมมนา

PRATUNAMHOTELKHONKAEN
โพสต์โดย
PRATUNAMHOTELKHONKAEN