แม่บ้าน, ช่างไฟ

แม่บ้าน, ช่างไฟ

แม่บ้าน, ช่างไฟ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล adcha02@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • KhonKaen
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / เดือน

แม่บ้าน, เบลล์บอย, พนักงานจัดเลี้ยง, ขับรถ,

มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทนต่องาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล adcha02@gmail.com

โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

โรงแรม