แม่บ้าน, เบลล์บอย, พนักงานจัดเลี้ยง, ขับรถ, ผู้ช่วยกุ๊ก, รีเซฟชั่น

แม่บ้าน, เบลล์บอย, พนักงานจัดเลี้ยง, ขับรถ, ผู้ช่วยกุ๊ก, รีเซฟชั่น

แม่บ้าน, เบลล์บอย, พนักงานจัดเลี้ยง, ขับรถ, ผู้ช่วยกุ๊ก, รีเซฟชั่น

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล adcha02@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • KhonKaen
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / เดือน

แม่บ้าน, เบลล์บอย, พนักงานจัดเลี้ยง, ขับรถ,

มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สามารถทำงานเป็นกะเวลาได้

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล adcha02@gmail.com

โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

โรงแรม