แม่บ้าน, เบลล์บอย, พนักงานจัดเลี้ยง, ขับรถ,

แม่บ้าน, เบลล์บอย, พนักงานจัดเลี้ยง, ขับรถ,

แม่บ้าน, เบลล์บอย, พนักงานจัดเลี้ยง, ขับรถ,

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล adcha02@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • KhonKaen
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / ปี

แม่บ้าน, เบลล์บอย, พนักงานจัดเลี้ยง, ขับรถ,

ขยัน อดทน ซื่อสัตย์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล adcha02@gmail.com

โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

โรงแรม