พี่เลี้ยงเด็ก อายุ 2+ ปี

พี่เลี้ยงเด็ก อายุ 2+ ปี

พี่เลี้ยงเด็ก อายุ 2+ ปี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล adcha02@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • KhonKaen
  • 13,000 บาท บาท / เดือนคุณสมบัติ เบื้องต้น
อายุไม่เกิน 40 ปี
1. มีประสบการณ์ในการเลี้ยงดูเด็กเล็ก
2. มารยาทดี ไม่พูดมาก สะอาดสะอ้าน มีวินัย ตั้งใจทำงาน ตรงต่อเวลา
3. ทำงานบ้านที่เกี่ยวกับน้องได้ ได้แก่ พาน้องทานข้าว, ล้างขวดนม จาน ชาม, อาบน้ำ, ซักผ้า, รีดผ้า, ทำความสะอาดของเล่น เก็บของเล่นให้เป็นระเบียบ ฯลฯ
4. อ่านหนังสือ นิทาน พาทำกิจกรรมระหว่างวันได้
5. ไม่เล่นโทรศัพท์ขณะทำงาน
6. ดูแลความปลอดภัยต่างๆของน้องได้
7. ไม่มีโรคประจำตัว

สวัสดิการ
1. มีที่พักให้
2. ฟรีอาหาร 3 มื้อ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล adcha02@gmail.com

โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

โรงแรม