แม่บ้าน, พนักเสิร์ฟ, พนักงานจัดเลี้ยง, กุ๊ก

แม่บ้าน, พนักเสิร์ฟ, พนักงานจัดเลี้ยง, กุ๊ก

แม่บ้าน, พนักเสิร์ฟ, พนักงานจัดเลี้ยง, กุ๊ก

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล adcha02@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / เดือน

แม่บ้าน, เบลล์บอย, พนักงานจัดเลี้ยง, ขับรถ,

มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล adcha02@gmail.com

โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

โรงแรม