ครูภาษาไทย, ครูพละ, พี่เลี้ยงเด็ก

ครูภาษาไทย, ครูพละ, พี่เลี้ยงเด็ก

ครูภาษาไทย, ครูพละ, พี่เลี้ยงเด็ก

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล penburyschool@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

ครูสอนภาษาไทย, ครูสอนภาษาอังกฤษ, ครูสอนวิทยาศาสตร์

1. ตำแหน่ง ครูภาษาไทย

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 1x,xxx หรือ ตามที่ตกลง

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

คุณสมบัติ มีความขยัน, อดทน, รับผิดชอบ และใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย รับแรงกดดันและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ถ้ามีประสบการณ์การสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ตำแหน่ง ครูพละ

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 1x,xxx หรือ ตามที่ตกลง

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

คุณสมบัติ มีความขยัน, อดทน, รับผิดชอบ และใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย รับแรงกดดันและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ถ้ามีประสบการณ์การสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พี่เลี้ยงเด็ก (เด็กทารก)

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน

คุณสมบัติ รักเด็ก, มีความขยัน, อดทน, รับผิดชอบ และใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย รับแรงกดดันและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีประสบการณ์การเลี้ยงเด็กอ่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อยู่ประจำ โดยที่สามารถค้างคืนที่โรงเรียนได้ หรือไป-กลับ ตามที่ตกลงกัน

**สามารถส่ง Resume มาที่อีเมล์ [email protected] หรือเข้ามาสมัครที่โรงเรียนได้เลยค่ะ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล penburyschool@hotmail.com

โรงเรียนเพ็ญบุรี

เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6

teacher
โพสต์โดย
teacher