ครูภาษาไทย, ครูคณิตศาสตร์, ครูวิทยาศาสตร์, ผู้สนใจอบรมครูสอนจินตคณิต, ครูสอนภาษาจีน, ธุรการ, แม่บ้าน

ครูภาษาไทย, ครูคณิตศาสตร์, ครูวิทยาศาสตร์, ผู้สนใจอบรมครูสอนจินตคณิต, ครูสอนภาษาจีน, ธุรการ, แม่บ้าน

ครูภาษาไทย, ครูคณิตศาสตร์, ครูวิทยาศาสตร์, ผู้สนใจอบรมครูสอนจินตคณิต, ครูสอนภาษาจีน, ธุรการ, แม่บ้าน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล penburyschool1@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 1xxxx หรือ ตามที่ตกลงกัน บาท / เดือน

ธุรการ, ครูสอนภาษาอังกฤษ, ครูสอนภาษาไทย, ครูสอนพละ

1. ตำแหน่ง ครูสอนภาษาไทย

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 1x,xxx หรือ ตามที่ตกลง

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

คุณสมบัติ มีความขยัน, อดทน, รับผิดชอบ และใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ถ้ามีประสบการณ์การสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ตำแหน่ง ครูสอนคณิตศาสตร์

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 1x,xxx หรือ ตามที่ตกลง

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

คุณสมบัติ มีความขยัน, อดทน, รับผิดชอบ และใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ถ้ามีประสบการณ์การสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ตำแหน่ง ครูสอนวิทยาศาสตร์

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 1x,xxx หรือ ตามที่ตกลง

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

คุณสมบัติ มีความขยัน, อดทน, รับผิดชอบ และใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ถ้ามีประสบการณ์การสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. ตำแหน่ง ผู้สนใจอบรมครูสอนจินตคณิต

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 1x,xxx หรือ ตามที่ตกลง

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

คุณสมบัติ มีความขยัน, อดทน, รับผิดชอบ และใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ถ้ามีประสบการณ์การสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. ตำแหน่ง ครูสอนภาษาจีน

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 1x,xxx หรือ ตามที่ตกลง

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

คุณสมบัติ มีความขยัน, อดทน, รับผิดชอบ และใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ถ้ามีประสบการณ์การสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. ตำแหน่ง ธุรการ

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 1x,xxx หรือ ตามที่ตกลง

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

คุณสมบัติ มีความขยัน, อดทน, รับผิดชอบ และใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ทำงานวันพุธ-อาทิตย์ หรือ ตามที่ตกลงกัน)

7. ตำแหน่ง แม่บ้าน

จำนวน 2 อัตรา

เงินเดือน ขั้นต่ำวันละ 350 บาท หรือตามที่ตกลงกัน

วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด

คุณสมบัติ มีความขยัน, อดทน, รับผิดชอบ และใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย  ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารสมัครงาน

1.       ประวัติ (Resume)

2.       สำเนาวุฒิการศึกษา

3.       สำเนาบัตรประชาชน

4.       สำเนาทะเบียนบ้าน

5.       รูปถ่าย ขนาด 1-1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป

6.       เอกสารเพิ่มเติม

วิธีการสมัคร

ส่งเอกสารสมัครงานมาที่อีเมล์โรงเรียน Penburyschool1@gmail.com หรือสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนเพ็ญบุรี

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล penburyschool1@gmail.com

โรงเรียนเพ็ญบุรี

โรงเรียนเอกชน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6

teacher
โพสต์โดย
teacher