ครูประจำชั้น และ ครูพี่เลี้ยง

ครูประจำชั้น และ ครูพี่เลี้ยง

ครูประจำชั้น และ ครูพี่เลี้ยง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล joketeam3236@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างโรงเรียน บาท / ปี

ครูคอมพิวเตอร์

โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น
3/562 ถ.กลางเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ประกาศรับสมัครครู
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น 3 อัตรา (เพศหญิง) อายุ 22 – 45 ปี  ป.ตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง 3 อัตรา (เพศหญิง) อายุ 18-45 ปี วุฒิการศึกษา ม.3,ม.6,ปวช,ปวส (ทุกสาขา)
เอกสารประกอบการรับสมัคร
1. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 แผ่น
4. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 แผ่น (ถ้ามี)
5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 แผ่น (ถ้ามี)
อื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น แฟ้มสะสมผลงาน , ฯลฯ
โดยมาเขียนใบสมัครที่โรงเรียนเท่านั้น พร้อมสอบสัมภาษณ์รู้ผลทันที รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โรงเรียนเปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น. โทร.043-222033 , 083-0053409 , line ID 7494189

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล joketeam3236@gmail.com

โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น

3/562 ซอย 1/3 ถ.กลางเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

aj-joke
โพสต์โดย
AJ Joke